Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 30/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 30 DE AGOSTO DE 2019 VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 164

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CAMBRE
Resolución Alcaldía 1722/2019, do 23 agosto, corrección Resolución Alcaldía 1685/2019, do 19 agosto, obras de actuación na tarima existente con substitución e barnizado no centro social xuvenil da Casa Arrigada de Cambre
2019/7037

CEDEIRA
Aprobación padrón 4º trimestre 2018 auga e sumidoiros
2019/7039

CEDEIRA
Aprobación padrón 1º trimestre 2019 auga e sumidoiros
2019/7040

A CORUÑA
Servizo de Persoal Edicto citación para o emprazamento de eventuais interesados no PA 00000178/2019 no Xulgado do contencioso-administrativo nº 1 de A Coruña
2019/6900

CURTIS
Aprobación definitiva da modificación do Regulamento Orgánico Municipal ROM do Concello de Curtis.

2019/7024

MOECHE
Constitución da mesa de contratación permanente
2019/7034

MOECHE
Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal núm. 12, reguladora do Imposto sobre bens de natureza inmóbel
2019/7035

MUROS
ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DO GES

2019/7038

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
Intervención Anuncio aprobación definitiva modificación da base 61 das Bases de Execución do Orzamento relativa a asignación a grupos políticos municipais
2019/7023

RIBEIRA
Convocatoria proceso selectivo de profesor/a de música, especialidade de composición.

2019/7025

RIBEIRA
Edicto - Aprobación dos padróns fiscais polo concepto de mesas e cadeiras sen licencia, correspondente ao exercicio 2018.

2019/7026

RIBEIRA
2019/7027

SAN SADURNIÑO
Anuncio de prezo público por actividades en espazos verdes
2019/7028

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/164

Convocatoria proceso selectivo profesor/a de música, especialidade de piano.