Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 16/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 16 DE AGOSTO DE 2019 VIERNES, 16 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 154

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65246. Execución de proxecto. Concello de Camariñas
2019/6743

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 12 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Abegondo expediente IN407A 2015/193-1

2019/6755

Administración Local Municipal Arzúa Convocatoria do proceso de selección para formación dunha bolsa de emprego para contratación temporal de profesores do Conservatorio e Escola Municipal de Música de Arzúa
2019/6814

Boiro Anuncio relativo á contratación de persoal eventual do Concello de Boiro
2019/6737

Camariñas Anuncio de aprobación das bases do XXVII Concurso de Noveis Deseñadores de Moda, que terá lugar durante a XXX Mostra do Encaixe
2019/6739

Camariñas Aprobación definitiva do padrón de auga 2019

2019/6747

Cambre Ausencia de don Ramón Boga Moscoso, concelleiro con delegación especial dos servizos de Turismo e Patrimonio, dende o día 12 ao 26 de agosto de 2019, ambos os dous incluídos
2019/6714

Cariño Presentación das declaracións de incompatibilidades e actividades e bens patrimoniais e de participación en sociedades dos/das concelleiros/as saíntes e entrantes
2019/6721

A Capela Exposición pública do padrón fiscal de xullo 2019 e listas das taxas SAF

2019/6758

Avocación de competencia
2019/6744

Muros Aprobación inicial do expediente conxunto n.º 845-1/2019 de concesión de suplemento de crédito orzamento 2015-prorrogadas e de modificación do anexo de investimentos e das súas bases de execución
2019/6733

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/154

Mugardos