Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 02/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 2 DE AGOSTO DE 2019 VIERNES, 2 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 145

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 29 de xullo do 2019 da X.T.da Coruña pola que se concede a autorización admtva. previa, de construción e DUP en , concreto, da instalación de distribución eléctrica no concello de San Sadurniño Expte. IN407A2015/251-1

2019/6390

Administración Local Municipal Cariño Composición da Mesa de Contratación Permanente
2019/6377

Cariño Delagación de presidencia de comisións informativas
2019/6393

Carballo Delegación de funcións da Alcaldía dende o día 15 ao 26 de agosto de 2019

2019/6372

Culleredo Economía, Facenda e Réxime Interior Aprobación inicial do cadro de persoal eventual do orzamento de 2019

2019/6374

Fene Secretaría Acordos organizativos
2019/6408

Irixoa Ordenanzas fiscais do imposto sobre vehículos e taxa de saneamento
2019/6397

Monfero Exposición pública da aprobación de padróns fiscais SAF xuño 2019

2019/6373

Mugardos Exposición pública da aprobación do padrón da taxa polo servizo de recollida de lixo, servizo subministro de auga segundo trimestre do exercicio 2019 e anuncio de cobranza
2019/6394

Oroso 2019/6376

As Pontes de García Rodríguez Secretaría Resolución 1169/2019, do 29 de xullo, de delegación da presidencia das comisións informativas
2019/6375

Rianxo Secretaría Asignacións aos grupos
2019/6405

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/145

Convocatoria pública para a elección de xuíz de paz titular e substituto do Concello de Oroso A Coruña