Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 08/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 8 DE AGOSTO DE 2019 JUEVES, 8 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 149

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.A15.58407. Concesión dun caudal de auga a José Miguel Bendaña Bello, no concello de Touro A Coruña
2019/6572

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 5 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Coirós expediente IN407A 2015/252-1

2019/6566

Administración Local Municipal Ames Aprobación de indemnizacións por asistencias a órganos complementarios da Corporación municipal 2019-2023

2019/6567

Arteixo Secretaría Xeral Delegación da Alcaldía-Presidencia no primeiro tenente de alcalde do 5 ó 13 de agosto de 2019, ambos incluídos
2019/6547

Arteixo Secretaría Xeral Delegación específica no 1.º Tte. de alcalde, D. José María Sánchez Novo, para celebración de matrimonio civil os días 2 e 3 de agosto de 2019

2019/6569

Arteixo Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6571

Boimorto Bases XIII carreira pedestre popular
2019/6584

Brión Aprobación definitiva da relación de postos de traballo
2019/6553

Carballo Conta xeral 2018

2019/6583

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras
2019/6570

A Laracha Lista de admitidos-excluídos selección animador cultural
2019/6543

Melide Anuncio da conta xeral do exercicio 2018 do Concello de Melide
2019/6616

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/149

Coristanco