Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 20/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 20 DE AGOSTO DE 2019 MARTES, 20 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 156

Sumario ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Nacional de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Acuerdo de la Dirección Provincial del INSS de A Coruña por el que se aprueba el régimen de delegación de firma y el de suplencia en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad
2019/6813

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Delegación del Gobierno en Galicia Área de Industria y Energía Anuncio del Área de Industria de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública la autorización administrativa, el proyecto de ejecución y el EIA de la planta regasificadora en Punta Promontorio, Mugardos, A Coruña
2019/6807

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Anuncio levantamento de actas previas á ocupación por expropiación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-163 en Fontán e na AC-182 Mandín-As Torres, Sada, AC/16/094.06

2019/6756

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Levantamento de actas previas á ocupación por expropiación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción Actualización do proxecto construtivo de adaptación da AC-934 ao Plan de baixa IMD mellorada, AC/10/094.02.1.2, Sobrado
2019/6780

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Levantamento de actas previas á ocupación por expropiación dos bens e dereitos afectados polas actuacións no Camiño Inglés, no polígono do Tambre, AC/17/012.10.5, e no cemiterio-cruzamento de Meixonfrío, AC/18/023.06, en Santiago de Compostela.

2019/6782

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BOIMORTO
2019/6789

BRIÓN
Edicto de prezo público
2019/6774

CARBALLO
Declaración de intereses dos/as concelleiros/as do Concello de Carballo
2019/6781

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/156

Padrón fiscal S.A.F. xullo 2019