Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 07/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 7 DE AGOSTO DE 2019 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 148

Sumario Administración Central Ministerio de Hacienda Delegación de Economía y Hacienda de Galicia Gerencia Regional del Catastro de Galicia. A Coruña Valores catastrales medios de Abegondo, Camariñas, Laxe, Pontedeume y Sada, y apertura de la audiencia previa a la valoración colectiva de los cinco municipios
2019/6532

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico medio en redes sociais A2 de administración especial
2019/6463

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico de administración xeral
2019/6467

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 26334/2019. Resolución de concesión definitiva do Programa FO301/2019

2019/6507

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de formalización de contratos efectuados pola Excma. Deputación Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de xullo de 2019

2019/6545

Municipal Boimorto Acordos do Pleno extraordinario de data 31.7.2019. Aprobación inicial de ordenanzas, expediente de modificación de créditos e modificación de anexo de inversións
2019/6508

Cambre Bonotaxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida e convocatoria para o exercicio do 2019.

2019/6509

Cambre Aprobación inicial do expediente de credito extraordinario núm. 1/2019

2019/6519

Cambre 2019/6523

Carballo Bases da convocatoria de subvencións para a celebración de festas populares 2019

2019/6465

Carballo Aprobación da listaxe provisional de admitidos e excluídos praza técnico de Administración Xeral
2019/6514

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/148

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal núm. 23