Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 21/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 21 DE AGOSTO DE 2019 MIÉRCOLES, 21 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 157

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación ampliacion e mellora de seguridade viaria DP 0402, Ares a Chanteiro, p.q. 3+700 a 4+700 Ares
2019/6887

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 0401 Ares a Redes, p.q. 0+140 a 3+200.
Actualización do proxecto de senda peonil Ares
2019/6891

MUNICIPAL
BOIRO
Anuncio de publicación de resolución da Alcaldía de delegación de funcións
2019/6830

CULLEREDO
Secretaría Xeral Delegación da competencia para celebración de matrimonio civil entre M.M.M. e I.L.A. o día 15/08/2019, ás 13:30 horas
2019/6839

CULLEREDO
Secretaría Xeral Delegación da competencia para celebración do matrimonio civil entre P
.L.R. e A.G.V. o día 16/08/2019, ás 19:30 horas.

2019/6840

CULLEREDO
Secretaría Xeral Delegación da competencia para celebración do matrimonio civil entre R.M.T.G. e P
.G.G.R. o día 17/08/2019, ás 13:00 horas
2019/6841

NEDA
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6831

NOIA
Secretaría Anuncio decreto 2083-2019: delegación de competencias na concelleira dona María Beatriz Rosende Paz
2019/6808

OLEIROS
Área Económica Aprobación padróns provisionais taxa sumidoiro, prestacións patrimoniais auga potable, depuración e canon Xunta de Galicia 2º trimestre 2019 zona B

2019/6834

A POBRA DO CARAMIÑAL
2019/6836

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
Secretaría Corrección de erro bases lista técnico de administración xeral funcionario interino
2019/6824

PORTO DO SON
Aprobación definitiva de modificación das Bases de Execución dos Orzamentos Xerais para o ano 2019.

2019/6833

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/157

Anuncio de provisión mediante comisión de servizo do posto de técnico de administración financeira