Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 12/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 12 DE AGOSTO DE 2019 LUNES, 12 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 151

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Administración Industrial Resolución do 6 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de O Pino Núm. Expte. IN407A 2019/132-1

2019/6625

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 7 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Laxe expediente IN661A 2010/3-1

2019/6630

Administración Local Municipal Aranga Secretaría - Intervención Conta xeral municipal do exercicio 2018

2019/6638

Arteixo Secretaría Xeral Delegación específica na 7. tenente de alcalde, Dna. Patricia Amado Varela, para a celebración de matrimonio civil o día 3.8.2019

2019/6635

A Baña Modificacion puntual PXOM - Monelos
2019/6618

Boimorto Padrón fiscal do servizo punto de atención á infancia de xullo 2019

2019/6610

Boimorto Aprobación do padrón fiscal do prezo público da residencia e centro de día mes agosto 2019

2019/6632

Cambre Delegación de funcións da Alcaldía dende o día 12 ao 25 de agosto de 2019, ambos os dous incluídos, no primeiro tenente de alcalde, don Juan González Leirós
2019/6624

Cedeira 2019/6614

Coristanco Delegación específica de competencias para celebración de matrimonio civil
2019/6622

Ferrol Intervención Modificación do saldo inicial de acreedores por obrigas recoñecidas de exercicios pechados
2019/6230

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/151

Aprobación provisional de padróns fiscais 2019