Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 23/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 23 DE AGOSTO DE 2019 VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 159

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66658. Rotonda. Concello de Cambre
2019/6899

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66853. Vivenda. Concello de Sada
2019/6906

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 20 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, nos concellos de Vimianzo e Muxía expediente IN407A 2007/396-1.

2019/6884

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ás axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas PEL-Pemes/mant 2019

2019/6947

MUNICIPAL
ABEGONDO
Bolsa de emprego
2019/6901

ABEGONDO
Aprobación inicial MC 11/2019

2019/6909

AMES
Modificación das dedicacións exclusivas e parciais
2019/6902

ARZÚA
2019/6903

ARZÚA
Padrón taxa SAF mes de xullo
2019/6904

BERGONDO
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6883

BOQUEIXÓN
Delegación competencias alcaldía por vacacións do día 17 ó 31 de agosto
2019/6893

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/159

Aprobacion padron fiscal taxa auga e saneamento 4b 2019