Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 26/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 26 DE AGOSTO DE 2019 LUNES, 26 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 160

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ABEGONDO
Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de rede de sumidoiros e depuración
2019/6925

ABEGONDO
Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de subministración de auga potable
2019/6927

CAMBRE
Avocación de competencias do quinto tenente de alcalde Daniel Mallo Castro os días 19 e 20 agosto de 2019, ambos os dous incluídos
2019/6916

CAMBRE
Modificación da secretaria titular da Mesa de Contratación na sesión do 12 de agosto de 2019

2019/6920

CARNOTA
Aprobación de vaos permanentes 2019

2019/6928

A CORUÑA
Tesourería. Departamento de Recadación Período de ingreso en voluntaria do Imposto sobre Actividades Económicas e Taxas, exercicio 2019

2019/6929

A CORUÑA
Alcaldía Ausencia da alcaldesa
2019/6913

FISTERRA
Resoloción 20 de agosto de 2019 delegación funcións Alcaldía por vacacións titular
2019/6936

MUGARDOS
Avocación de competencia
2019/6917

MUXÍA
Anuncio de padrón de auga, lixo, sumidoiros e punto limpo 2T 2019

2019/6979

NOIA
Secretaría Nomeamento María Beatriz Rosende Paz 5º Tenente de Alcalde Concello de Noia
2019/6931

Secretaría Nomeamento María Beatriz Rosende Paz membro Xunta de Goberno Local
2019/6932

NOIA
Secretaría Nomeamento persoal eventual do Concello de Noia
2019/6933

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/160

NOIA