Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 14/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 14 DE AGOSTO DE 2019 MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 153

Sumario Administración Local Municipal Arteixo Secretaría Xeral Delegar en Patricia Amado Varela para celebrar matrimonio civil entre David Mariño Pérez e D. Susana María Sánchez García, o 10.8.2019, ás 19.00 horas, no Concello de Arteixo
2019/6717

Boimorto Delegación de funcións da Alcaldía na primeira tenente de alcalde
2019/6713

Brión Aprobación do padrón do prezo público curso de inglés mes de xuño 2019

2019/6707

Cariño SAF xullo 2019

2019/6710

Cariño PAI xullo 2019

2019/6711

Cariño Piscina xullo 2019

2019/6712

Carnota Resolucións en materia organizativa. Plenos celebrados o 4.7.2019 e 26.7.2019. Decretos do alcalde con números e datas de referencia na publicación
2019/6705

Melide Publicación das bases reguladoras para a convocatoria de axudas a prol da natalidade no concello de Melide ano 2019

2019/6697

Mugardos Asunto: avocación de competencia pola Alcaldía da adxudicación da actuación musical Rock and Ríos Band. Tributo a Miguel Ríos o día 20 de xullo de 2019

2019/6692

Narón Secretaría Anuncio da relación de aprobados no proceso selectivo para a provisión de 1 praza de conserxe do Concello de Narón
2019/6766

Oleiros Área Económica Exposición ao público da conta xeral de 2018

2019/6693

Secretaría Padrón de contribuíntes do prezo publico polo servizo de axuda no fogar durante o mes de xullo de 2019

2019/6696

Santiago de Compostela Servizos Económicos - Oficina Orzamentaria Anuncio de exposición ao público da aprobación inicial do orzamento xeral e do cadro de persoal para o exercicio 2019 do Concello de Santiago de Compostela
2019/6667

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/153

Ortigueira