Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 06/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 6 DE AGOSTO DE 2019 MARTES, 6 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 147

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.V15.67636. Concello de Mazaricos. Mazaricos
2019/6479

Administración Local Municipal Ames Modificación do anexo de investimentos 1/2019

2019/6457

Ames Aprobación inicial da base de execución 41 do orzamento municipal 2019

2019/6459

Brión Exposición pública de expediente de modificación de créditos.

2019/6418

Brión Delegación de sinatura
2019/6421

Cambre Avocación de competencias do sétimo tenente de alcalde, don Diego Alcantarilla Rei, dende o día 12 ao 23 de agosto de 2019, ambos os dous incluídos
2019/6475

Cambre Resolución de nomeamento de persoal eventual
2019/6488

Carral Aprobación, exposición pública e posta ao cobramento do padrón de auga-sumidoiro-depuración-canon da agua do primeiro trimestre de 2019

2019/6450

Cee Anuncio de aprobación definitiva de modificación do anexo do orzamento
2019/6466

Curtis Anuncio de aprobación definitiva do proxecto de urbanización do polígono 1, sector SUD-3 de Curtis
2019/6460

Curtis 2019/6464

Curtis Aprobación do padrón fiscal da taxa pola prestación do servizos de saneamento do 2.º período de 2019

2019/6469

Fene Servizos Económicos e Tributarios Anuncio de cobranza do padrón 2.º trimestre auga, saneamento, canon de auga e coeficiente de verquido
2019/6470

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/147

Anuncio da aprobación definitiva do Proxecto de Compensación do sector SUD-3 de Curtis