Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 22/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 22 DE AGOSTO DE 2019 JUEVES, 22 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 158

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 13 de agosto do 2019 da X.T.da Coruña,pola que se concede a autorización admtva.previa e de construción da instalación de distribución eléctrica no concello de As Pontes de García Rodríguez expediente-e.:IN407A2019/24-1.

2019/6845

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 16 de agosto do 2019 da X.T.da Coruña,pola que se concede autorización admtva. previa, de construción e DUP en , concreto, da instalación eléctrica en Culleredo: LMT., CT. e RBT. no lugar de Sésamo por Fenosa. Expte.-e.: IN407A2019/79-1

2019/6856

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do acordo para a interpretación do artigo 25.2 do convenio colectivo da empresa FERROVIAL
SERVICIOS-CESPA, S.A.

2019/6857

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 16 de agosto do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros expediente-e.: IN407A 2019/99-1.

2019/6862

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 16 de agosto do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cerceda expediente-e.: IN407A 2019/80-1.

2019/6865

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución de 16 de agosto do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba expediente-e.: IN407A 2019/98-1.

2019/6866

Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 16 de agosto do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo expediente: IN407A 2018/27-1.

2019/6870

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/158

XUNTA DE GALICIA