Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 09/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 9 DE AGOSTO DE 2019 VIERNES, 9 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 150

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Extracto de acordos do Pleno e da Xunta de Goberno do segundo trimestre de 2019

2019/6478

Municipal Arteixo Secretaría Xeral Aprobación do padrón das taxas de subministro de auga potábel a domicilio e subministro de auga no polígono de Sabón, sumidoiros, canon da auga da Xunta de Galicia e depuración de augas residuais. Período impositivo 1.º trimestre 2019

2019/6643

Boiro Anuncio de exposición pública da conta xeral do exercicio de 2018 do Concello de Boiro
2019/6595

Cabana de Bergantiños Publicación de acordos polo Pleno organizativo
2019/6597

Cambre Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6589

Cambre Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6609

Cambre Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6590

Cambre Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6591

Carballo Delegación da presidencia das comisións informativas permanentes
2019/6585

Corcubión Convocatoria pública para a elaboración dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal de limpeza de edificios e instalacións municipais
2019/6604

Corcubión Convocatoria pública para a elaboración dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal de limpeza viaria
2019/6605

Ferrol Edicto relativo ás delegacións especiais conferidas para o proxecto EDUSI Ría de Ferrol Cidade 2020

2019/6602

Ferrol Deportes Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas Ordenanza fiscal n.º 26 correspondente ao mes de xullo de 2019

2019/6606

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/150

Secretaría Xeral