Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 29/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 29 DE AGOSTO DE 2019 JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 163

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FENE
Servizos Económicos e Tributarios Exposición pública conta xeral 2018

2019/7020

A LARACHA
Bases selección de un/ha orientado/a laboral
2019/7012

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/7021

RIBEIRA
Anuncio - aprobación inicial dos expedientes de transferencia de crédito 8/2019 e modificación núm. 3 da base núm. 51 de execución do orzamento do ano 2018, prorrogado a 2019.

2019/7013

RIBEIRA
Padrón e lista cobratoria da taxa pola venta ambulante do 2º trimestre de 2019.

2019/7022

TORDOIA
Aprobacion conta xeral 2018

2019/7053

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
1 INSTANCIA 6 FERROL
2019/7014

Número de BOP 2019/163

Notificación sentencia 175-19

Página 1 / 1