Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 27/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 27 DE AGOSTO DE 2019 MARTES, 27 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 161

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.67398. Vivenda. Concello de Oleiros
2019/6964

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Dirección Xeral de Enerxía e Minas Resolución do 21 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se outorga autorización administrativa previa e de construción da modificación da planta de coxeración que Papelera de Brandía, S.A. promove no concello de Santiago.

2019/6941

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 22 de agosto do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de instalación de distribución eléctrica no concello de Vimianzo expediente-e.: IN407A 2019/84-1.

2019/6975

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de consignación de depósitos previos e prezos xustos expediente expropiatorio DP 7804 construcción de ponte sobre Rego Gatofero, na estrada DP 7804 de Val do Dubra a Santiago de Compostela Santiago de Compostela Cod. obra: 1711100017.0

2019/7001

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de consignación de depósitos previos e prezos xustos expediente expropiatorio DP 6104.- ampliacion e mellora da estrada dp 6104. Creta na AC-862 ao Picon. pk 0+000 ao pk 2+400 e ramal Ortigueira cod. obra 2018.1110.0004.0

2019/7002

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de consignación de depósitos previos e prezos xustos expediente expropiatorio DP 8901 ampliación da Ponte sobre FFCC
Ourense-Santiago no pq 1+000 da estrada DP 8901 da Gaiosa á Ponte de Sarandón Vedra cod. obra: 1711100016.0

2019/7003

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación 2019/7004

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de consignación de depósitos previos e prezos xustos expediente expropiatorio DP 6121.- Proxecto de construccion: mellora da seguridade vial na estrada DP 6121 Mera a Cariño p.q. 7+800 Cariño código de obra 18.1110.0010.0

2019/7005

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/161

Anuncio de consignación de depósitos previos e prezos xustos expediente expropiatorio DP 0507 senda peonil de Roris a Anzobre Arteixo cod. obra: 18.1170.0001.0