Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 19/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 19 DE AGOSTO DE 2019 LUNES, 19 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 155

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 12 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Dumbría expediente IN407A 2014/196-1

2019/6777

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BERGONDO
Secretaría Bases da convocatoria de subvencións a deportistas individuais 2019

2019/6764

BOIRO
Anuncio de exposición pública de expediente de depuración de saldos e corrección de erros 2019

2019/6768

CAMBRE
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6779

CARBALLO
Aprobación dos padróns fiscais do ciclo integral da auga do 2.º trimestre de 2019

2019/6769

A CORUÑA
Servizo de Persoal Anuncio da aprobación definitiva do cadro de persoal eventual
2019/6816

MIÑO
Exposición Conta Xeral 2018

2019/6837

MUGARDOS
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6765

OLEIROS
Área Económica Modificación de prezos públicos das piscinas municipais e canons a abonar pola empresa concesionaria do servizo acordo da Xunta de Goberno Local do 19 de xullo de 2019

2019/6767

OUTES
2019/6770

OUTES
Anuncio de dedicacións
2019/6771

PONTEDEUME
Proceso de selección administrativo/a, funcionario/a interino/a da Área de Tesourería
2019/6775

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/155

Anuncio do Pleno de organización da Corporación