Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 01/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 1 DE AGOSTO DE 2019 JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 144

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais definitivas do ano 2019 do convenio colectivo de limpeza de edificios e locais da provincia de A Coruña
2019/6357

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de aprobación da composición da Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial da Coruña
2019/6402

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Resolución da Presidencia sobre nomeamento de presidentes das Comisións Informativas Permanentes
2019/6319

Municipal Brión Aprobación definitiva de modificación da base núm. 68 do orzamento
2019/6359

Cambre Padróns da taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal e taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e as reservas de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase do ano 2019

2019/6371

Carral Determinación dos/as membros da Corporación que realizarán as súas funcións en réxime de adicación exclusiva ou parcial
2019/6350

A Laracha Modificación de crédito MC 5-2019

2019/6356

Mugardos Nomeamento Xurado II edición Concurso de Pintura Rápida Concello de Mugardos
2019/6358

Neda Exposición pública do padrón da taxa de axuda no fogar de maio
2019/6349

Padrón 2019/6351

As Pontes de García Rodríguez Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/6352

Santiago de Compostela Secretaría Xeral Anuncio-decreto da Alcaldía de data 18 de xullo de 2019 relativa ao nomeamento de persoal eventual un asesor e unha administrativa
2019/6348

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/144

Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación Municipal de Padrón o crédito extraordinario 1/2019