Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 28/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 28 DE XANEIRO DE 2020 MARTES, 28 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 18

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DEH.W15.66446 Peche. Concello de Ponteceso
2020/517

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65886. Muro e peche perimetral. Concello de Carballo
2020/518

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.68969. Mellora da capacidade e seguridade de estrada. Concello de Ferrol
2020/521

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.68191. Reforma e ampliación de farmacia. Concello de Oleiros
2020/524

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.64.382. Apertura dunha pista. Concello de A Laracha
2020/531

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego Modificación das Bases reguladoras da convocatoria de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables PEL Emprende Investimento 2019

2020/583

Municipal Anuncio de delegación de funcións da Alcaldía
2020/506

Brión Aprobación inicial do padrón fiscal das taxas polos servizos de subministración de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon da auga, correpondente ao 4.º trimestre de 2019

2020/490

Cariño Postos mercado 1º trimestre 2020

2020/485

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/18

Boiro