Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 15/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 15 DE XANEIRO DE 2020 MIÉRCOLES, 15 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 9

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.V15.69251. UTE AFPE Ferrol. Ferrol
2019/10111

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.V15.69066. Epifanio Campo, S.L. Mesía
2019/10124

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.V15.69656. Concello de Mazaricos. Mazaricos
2019/10302

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.V15.69589. Junta de Compensación del Sector M-3 modificación puntual n.º 3 de las NNSS de Aranga, Plan de sectorización del polígono industrial de Montesalgueiro-Aranga
2020/131

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Aprobación da modificación do Plan anual de contratación 2020

2020/229

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 2020/618 pola que se aproban as bases reguladoras da programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña e convocatoria para 2020

2020/210

Municipal Abegondo 2020/105

Abegondo Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de rede de sumidoiros e depuración
2020/106

Abegondo Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de subministración de auga potable
2020/107

Página 1 / 4

Número de BOP 2020/9

Anuncio de aprobación definitiva prezos receita deportiva