Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 21/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 21 DE XANEIRO DE 2020 MARTES, 21 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 13

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Resolución do 15.1.2020, do Servizo Provincial da Coruña, na que se sinala data para o levantamento das actas previas á ocupación no proxecto de construción do itinerario peonil na AC-524 no concello de Ordes clave AC/17/174.06

2020/310

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego Programa de subvencións dirixido a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para financiar o gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2020

2020/351

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais RP 1427/2020. Aprobación das Bases Reguladoras do programa FOPPSS/2020

2020/353

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais RP 1428/2020. Aprobación Bases reguladoras do programa FOCVAA/2020

2020/357

MUNICIPAL
ARTEIXO
Persoal Proceso de selección polo procedemento de concurso-oposición libre e trámite de urxencia, para a cobertura temporal, ao abeiro da subvención do Plan Concertado, dunha praza do posto de traballador/a social do Concello de Arteixo
2020/284

ARTEIXO
Persoal Proceso de selección polo procedemento de concurso-oposición para a creación dunha bolsa de traballo de persoal administrativo do Concello de Arteixo
2020/287

BERGONDO
Secretaría Anuncio de aprobación das bases do premio do I Concurso de Poesía Filomena Dato Concello de Bergondo
2020/288

BERGONDO
Secretaría 2020/289

CAMBRE
Aprobación definitiva do orzamento xeral para o exercicio 2020 e cadro de persoal para o 2020

2020/366

CARBALLO
Provisión temporal de 4 postos de oficial de policía mediante comisión de servizos
2020/315

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/13

Nomeamento de funcionario de carreira