Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 20/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 20 DE XANEIRO DE 2020 LUNES, 20 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 12

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.A15.56382. Captación. Concello de Sobrado
2020/278

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.A15.60846. Concesión dun caudal de auga a Indipunt, S.L., no concello de Narón A Coruña
2020/272

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Nomeamento de persoal eventual da Deputación Provincial da Coruña
2020/263

Municipal Arzúa Rectificacion acordo plenario do 24 de xullo de 2019 sobre asinación de dotacións económicas aos grupos políticos
2020/253

Arzúa Bases concurso entroido 2020

2020/274

Bergondo Secretaría Información pública. Agrupación para o sostemento en común do posto de Tesourería
2020/248

Boimorto Aprobación inicial da Ordenanza reguladora de axudas municipais de emerxencia social do Concello de Boimorto
2020/251

Boimorto Exposición pública aprobación padrón fiscal prezo público da residencia para persoas maiores e centro de día mes xaneiro 2020

2020/252

Boqueixón 2020/275

Cabana de Bergantiños Estudo de viabilidade económico-financeira para a xestión do albergue municipal
2020/276

Carballo Bases da convocatoria do XXII Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís
2020/270

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/12

Aprobación dos padróns das taxas polos servizos de subministración de auga, conservación de contadores, canon da auga, coeficiente de vertedura e saneamento do 4.º trimestre de 2019