Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 16/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 16 DE XANEIRO DE 2020 JUEVES, 16 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 10

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Modificación das Bases do proceso selectivo dunha praza de arquitecto técnico OEP 2018

2020/241

Municipal Ares Aprobación inicial do orzamento 2020

2020/139

Brión Anuncio de aprobación do padrón da taxa pola utilización dos servizos da escola infantil municipal de xaneiro de 2020

2020/171

Brión Emprazamento ás persoas interesadas no procedemento abreviado 0000409/2019

2020/177

Curtis Aprobación provisional da Ordenanza municipal reguladora do depósito, carga e transporte da madeira de tala
2020/200

Narón Secretaría Anuncio de aprobación definitiva da RPT do Concello de Narón
2020/159

Neda Exposición pública do padrón da taxa de recollida do lixo ano 2020

2020/179

Neda Exposición pública do padrón de escolas deportivas e taxas pola utilización do pavillón en decembro
2020/182

Ortigueira Secretaría Padrón de contribuíntes de taxa polo servizo municipal de recollida do lixo correspondente ao cuarto trimestre de 2019

2020/188

As Pontes de García Rodríguez Secretaría Anuncio de información pública do acordo de modificación do Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal A Barosa
2020/191

Ribeira Padrón do prezo público polo uso dos servizos do viveiro de empresas de Ribeira do mes de xaneiro 2020

2020/175

Padrón e lista cobratoria do prezo público dos campamentos de conciliación de Nadal 2019-2020, actividade organizada pola Concellería de Cultura
2020/176

Rois Información pública do proxecto de urbanización para a execución de área de aparcamento
2020/174

San Sadurniño Aprobación do padrón SAF mes de decembro 2019

2020/173

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/10

Ribeira