Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 29/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 29 DE XANEIRO DE 2020 MIÉRCOLES, 29 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 19

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 17/01/20 da X.T. da Coruña polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva.previa,de construción e DUP,da instalación eléctrica soterramento da LMTA MEA802 entre apoios 28-29,no lg.Vicoña,Ortigueira Expte.-E.:IN407A2019/231-1

2020/553

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/540

Municipal Betanzos Bases para a provisión dunha praza de oficial da policía local por promoción interna
2020/550

Boiro Anuncio padrón SAF mes decembro 2019

2020/544

Cabanas Aprobación inicial padrón contribuíntes taxa recollida e tratamento residuos urbanos 2020

2020/568

Carballo Aprobación prezo dos bonos do programa Venres Culturais 2020

2020/514

Carral Bases reguladoras XXIII Concurso de Poesía Concello de Carral
2020/562

Carral Bases reguladoras das axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2019/2020

2020/566

Corcubión Taboleiro de anuncios electrónico
2020/535

A Laracha Aprobación definitiva do límite de gasto non financeiro, orzamento xeral e o cadro de persoal do Concello da Laracha para o ano 2020

2020/559

Miño 2020/508

As Pontes de García Rodríguez Intervención Anuncio de convocatoria do proceso selectivo para a selección dun/dunha educador/a familiar e lista de espera ou bolsa de traballo
2020/539

San Sadurniño Prezo público programa memoria activa 2020

2020/554

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/19

Publicación das bases reguladoras das subvencións a conceder polo concello de Miño