Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 30/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 30 DE XANEIRO DE 2020 JUEVES, 30 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 20

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 23 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Carnota expediente IN407A 2016/1232-1

2020/571

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do Plan de igualdade da empresa Construcciones López Cao, S.L.

2020/579

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/573

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/588

Municipal Aranga Secretaría - Intervención Liquidación do servizo de axuda a domicilio do mes de decembro de 2019

2020/599

Arteixo Urbanismo Normativa e Ordenanzas da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Arteixo para a apertura da Avda. Baldomero González no seu encontro coa Trav. de Arteixo no ámbito da UA 62

2020/585

Arteixo Urbanismo Normativa e Ordenanzas do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para a construcción dunha piscina pública en Meicende
2020/587

Bergondo Urbanismo Anuncio concurso Búscanse Invasoras
2020/569

Secretaría Corrección erro oferta de emprego público extraordinaria 2019 para estabilización de emprego temporal
2020/570

Betanzos Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/577

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/20

Bergondo