Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 27/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 27 DE XANEIRO DE 2020 LUNES, 27 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 17

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 22 de xaneiro do 2020 da X.T.da Coruña, polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación eléctrica:lmt.,ct.e rbt. Carantoña e Abeixón en Lousameexpte.-e.:IN407A2019/222-1

2020/475

Administración Local Municipal Ames Corrección de erros de anuncio da aprobación definitiva de modificación da Ordenanza fiscal ICIO

2020/404

Ames Aprobación liquidacións servizo axuda no fogar correspondente a decembro 2019

2020/409

Ames Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/445

Arteixo Urbanismo Aprobación definitiva do proxecto de reparcelación da UA 49

2020/465

Arzúa Aprobación do padrón da taxa SAF mes de decembro
2020/431

Bergondo Intervención Aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio de 2020 xunto coa plantilla de persoal
2020/477

Betanzos Bases da convocatoria de bolsas para a adquisición de libros e material escolar
2020/453

Cabanas Nomeamento de funcionario de carreira
2020/469

Cabanas Anuncio da aprobación definitiva do orzamento 2020

2020/564

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/476

Carballo Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/441

Carballo Provisión temporal dun posto de policía mediante comisión de servizos
2020/455

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/17

Cambre