Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 14/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 14 DE XANEIRO DE 2020 MARTES, 14 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 8

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Modificación lista definitiva admitidos para postos de técnico medio en redes sociais A2

2020/147

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de consignación de depósitos previos e prezos xustos de expediente expropiatorio de ampliación, mellora DP 2801 Corcubión a San Roque por Redonda, p.q. 0+780 ao 2+554 Corcubión
2020/156

Municipal Bergondo Contratación Anuncio de información pública de avocación
2020/77

Cariño Padrón auga, lixo, alcantarillado, canon da auga e coeficiente de vertedoría do terceiro cuadrimestre de 2019

2020/104

Cariño PAI decembro 2019

2020/119

Cariño SAF decembro 2019

2020/120

Miño Aprobación inicial do padrón fiscal da taxa municipal de recollida de lixo do exercicio 2020

2020/95

Mugardos Delegación de competencias nos membros da corporación municipal
2020/79

Mugardos Convocatoria para a solicitude de exencións nas taxas de auga, lixo, sumidoiros e EDAR para o ano 2020

2020/118

Narón Intervención Edicto aprobación do padrón fiscal da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogardependencia do mes de decembro de 2019

2020/113

Narón Intervención 2020/115

Neda Exposición pública padrón auga e saneamento 4T/2019

2020/103

Noia Administración Financeira. Intervención Prórroga do orzamento para o exercicio 2020

2020/67

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/8

Edicto de aprobación do padrón fiscal das taxas polos servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario envellecemento activo, PROMEDEX e escolas de música do mes de decembro de 2019