Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 08/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 8 DE XANEIRO DE 2020 MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 4

Sumario Administración Local Municipal Ames Aprobación do prezo público para o curso de monitor/a de actividades de tempo libre
2020/19

Arteixo Secretaría Xeral Publicación das listaxes definitivas de axudas ao estudo da liña 2 adquisición de libros e material didáctico aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 19 de decembro de 2019

2020/3

Boiro Publicación do padrón SAF de novembro
2020/1

Carballo Aprobación inicial do cadro de persoal do Concello de Carballo para 2020

2020/15

Carballo Aprobación inicial da modificación n.º 6 da RPT do Concello de Carballo
2020/16

Carnota Prórroga orzamento de 2019

2020/21

Fene Secretaría Modificación da resolución daAlcaldía núm. 873/2014 para o estalecemento da xornada laboral de 35 horas semanais
2020/18

Ferrol Deportes Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas ordenanza fiscal nº 26 correspondente ao mes de decembro de 2019

2020/9

Ribeira Corrección de erros do anuncio de aprobación da oferta de emprego público para o ano 2019

2020/2

Vedra Secretaría-Intervención Edicto aprobación definitiva orzamento 2020

2019/10503

Zas 2020/20

Administración de Justicia Juzgados de Primera Instancia 1 Instancia 11 A Coruña Notificar sentencia procedimiento JVB 424/2013 a la entidad demandada Dicova Gestión y Servicios, S.L.

2019/9584

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/4

Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Zas