Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 03/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 3 DE XANEIRO DE 2020 VIERNES, 3 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 2

Sumario Administración Central Ministerio de Defensa Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa Subasta
2019/10374

Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Centro DH.A15.58087 Solicitude de concesión de augas públicas presentada polos herdeiros de don Fernando García Vázquez Arzúa
2019/10474

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.68966. Recheo. Concello de Oleiros
2019/10495

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.68310. Recheo e tubaxe. Concello de Cambre
2019/10496

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.67675. Muro. Concello de Cabana de Bergantiños
2019/10497

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Nomeamentos e cesamento de persoal eventual da Deputación Provincial da Coruña
2019/10464

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación 2019/10484

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de acordo de aprobación 5 fase Plan vías provinciais 2019 e inicio trámites para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para execución obras DP 3402 Bustelo a Caberta por Salgueiros Dumbría 2019/10485

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/2

Anuncio de acordo de aprobación inicial da segunda fase do Plan de travesías 2019