Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 17/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 17 DE XANEIRO DE 2020 VIERNES, 17 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 11

Sumario Administración Local Municipal Ames Aprobación liquidacións servizos comedores escolares, bos dias e tardes divertidas correspondentes a decembro 2019

2020/211

Arteixo Urbanismo Modificación puntual das NN.SS. para a delimitación do solo de núcleo rural na costa
2020/203

Arteixo Persoal Convocatoria e Bases reguladoras para a formación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de Técnico de Administración Xeral do Concello de Arteixo
2020/239

Brión Anuncio aprobación padróns do prezo público polos servizos de axuda no fogar básica e dependencia do mes de decembro de 2019

2020/243

Camariñas Anuncio de exposición pública relativo á regularización do cemiterio parroquial de Santa María Xaviña, disposición adicional 1 do Decreto 151/2014

2020/236

Camariñas Aprobación inicial dos padróns fiscais de lixo, sumidoiros e cemiterio 2020

2020/291

Cariño Prórroga do orzamento 2019

2020/207

A Capela Anuncio notificación colectiva e cobranza taxas auga 4º trimestre 2019

2020/242

Lousame Aprobación provisional padrón lixo 2020

2020/231

Oroso Aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal taxa abastecemento auga
2020/213

Oroso Aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal taxa saneamento
2020/217

Oroso 2020/245

Oza-Cesuras Delegacioón de sinatura no 1.º tenente de alcalde
2020/228

Santiso Aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio económico do ano 2020

2020/237

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/11

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas