Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 22/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 22 DE XANEIRO DE 2020 MIÉRCOLES, 22 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 14

Sumario Administración Local Municipal Boimorto Aprobación definitiva do Regulamento de réxime interior Punto de atención á infancia do Concelllo de Boimorto.

2020/336

Boiro Anuncio de padróns fiscais do 4.º trimestre de 2019

2020/326

Brión Delegación para celebración de matrimonio civil
2020/339

Cariño Piscina decembro 2019

2020/338

Cariño Delegación Alcaldía
2020/380

Carballo Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/325

Carballo Ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias do Ciclo Integral da Auga. Aprobación inicial
2020/337

Coirós Padrón da taxa por recollida de lixo para 2020

2020/333

Coristanco Modificación resolución 5/2020 aprobación taxa entrada vehículos a través de beirarrúas exercicio 2018

2020/323

Coristanco Modificación resolución 7/2020 aprobación taxa entrada vehículos a través de beirarrúas exercicio 2019

2020/324

Dodro Anuncio da exposición pública do padrón da taxa polos servizos de abastecemento de auga, rede de sumidoiros e depuración, 4º trimestre de 2019

2020/322

Miño Corrección de erro en anuncio relativo a Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa por saneamento, e da Ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa por subministro de auga
2020/341

Mugardos 2020/329

Mugardos Modificación do acordo plenario do 26.06.2019 de nomeamento concelleiros/as para representar á corporación en órganos colexiados
2020/330

Oleiros Área Económica Exposición pública padrón taxa sumidoiro, prestacións patrimoniais de carácter público non tributario dos servizos de abastecemento de auga e tratamento e depuración de augas residuais e canon da auga da Xunta de Galicia, 4º trimestre 2019 Zona A

2020/332

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/14

Adicacións, dietas, asistencias de membros da corporación e asignacións aos grupos políticos