Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 23/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 23 DE XANEIRO DE 2020 JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 15

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Centro DH.W15.68863. Solicitude de autorización de obras para reparación de ponte sobre o río Sieira, no lugar de Prado do Monte, parroquia de Xuño Santa Mariña, no T.M. de Porto do Son A Coruña
2020/377

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 17/01/19 da X.T.da Coruña polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva.previa,construción e DUP da instalación eléctrica soterramento da LMTA MEA802 entre apoios 28 e 29 no lg.da Vicoña-Ortigueira. Expte.e.:IN407A2019/231-1

2020/360

Administración Local Municipal Abegondo Bases específicas para unha praza de técnico informatico/a
2020/376

Arteixo Persoal Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de técnico de Administración Xeral do Concello de Arteixo
2020/373

Betanzos Aprobación definitiva do orzamento xeral para o exercicio 2020 e cadro de persoal
2020/471

Cabana de Bergantiños Aprobación do padrón fiscal do servizo de axuda no fogar do mes de decembro
2020/371

Cabana de Bergantiños Modificación da delegación das competencias da Alcaldía
2020/372

Cambre Delegación de funcións da Alcaldía dende o día 24 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos, no primeiro tenente de alcalde, don Juan González Leirós
2020/365

Curtis 2020/368

Fisterra Resolución da Alcaldía do día 17 de xaneiro de 2020 sobre delegacion de funcións do tenente de alcalde Xan Carlos Sar Oliveira no período do 22 ao 24 de xaneiro de 2020 por viaxe oficial a Fitur
2020/354

Frades Aprobación inicial do orzamento 2020

2020/367

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/15

Elección de xuiz de paz substituto do Concello de Curtis