Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 09/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 9 DE XANEIRO DE 2020 JUEVES, 9 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 5

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de aprobacion do Plan Anual de Contratación 2020 da Deputación Provincial da Coruña
2020/63

Municipal Cambre Anuncio de resolución da Alcaldía de modificación da delegación de atribucións a prol da Xunta de Goberno Local
2020/45

Cedeira Modificación da resolución de alcaldía 634/2019 de data 19.12.2019 relativa á delegación de funcións na segunda tenente de alcalde
2020/22

Melide Anuncio da aprobación definitiva proxecto de estatutos e bases de actuación da xunta de compensación da unidade de actuación B
do polígono 2 do SAU 11 do concello de Melide, A Coruña
2020/33

Melide Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo en relación ao persoal eventual do Concello de Melide
2020/61

Neda Exposición pública do padrón da taxa de axuda no fogar de novembro
2020/38

Outes Anuncio de aprobación do padrón fiscal de subministro de auga potable do 1.º semestre de 2019

2020/41

Outes Anuncio de aprobación do padrón de saneamento e depuración de augas residuais do 2.º semestre de 2019

2020/43

Outes Anuncio de aprobación do padrón fiscal do servizo de recollida de lixo do 2.º semestre de 2019

2020/44

As Pontes de García Rodríguez Xestión Tributaria Edicto e anuncio de cobranza taxas auga, sumidoiros, canon xunta 4.º trimestre 2019

2020/49

As Pontes de García Rodríguez Xestión Tributaria Edicto e anuncio de cobranza taxa residuos solidos urbanos 4.º trimestre 2019

2020/50

Decreto substitución do alcalde
2020/46

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/5

Ribeira