Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 31/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 31 DE XANEIRO DE 2020 VIERNES, 31 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 21

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 3261/2020. Aprobación das bases do Programa FO206/2020

2020/671

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 3260/2020. Aprobación das bases do Programa FO106/2020

2020/670

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 3264/2020. Aprobación das bases do Programa FO221/2020

2020/674

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego Aprobación das bases reguladoras da convocatoria do Programa de socorrismo diricido a Concellos de menos de 50.000 habietantes do interior da da provincia da Coruña durante o exercicio 2020

2020/676

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 3263/2020. Aprobación das bases do Programa FO216/2020

2020/673

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 3262/2020. Aprobación das bases do Programa FO207/2020

2020/672

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego Aprobación das Bases reguladoras do Programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras e mariscadores da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2020 FO027A

2020/677

Municipal A Capela Notificación colectiva padrón fiscal taxas SAF decembro 2019

2020/632

Irixoa Modificación orzamentaria 1/2020: novo resumo por capítulos
2020/613

Monfero 2020/624

Ortigueira Secretaría Corrección de erros de anuncio do padrón fiscal de contribuíntes por entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro, carga e descarga vados correspondente ao ano 2020

2020/603

Santa Comba Exposición pública da conta xeral do exercicio 2018

2020/689

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/21

Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal n.º 11, reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral