Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 23/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 23 DE DECEMBRO DE 2019 LUNES, 23 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 243

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.67872. Fose de purín. Concello de Curtis
2019/10176

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo de Xestión Tributaria Aprobación definitiva de modificación da Ordenanza fiscal n.º 5, reguladora da taxa por prestación de servizos tributarios
2019/10288

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 2019/46462. Resolución de concesión definitiva do programa de subvencións FO103C/2019

2019/10310

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Relación definitiva de persoas admitidas de técnico medio de redes sociais
2019/10312

Municipal Ames Aprobación definitiva do refundido da modificación do proxecto da APE B7.06 Rego dos Pasos Sur IV

2019/10148

Aranga Secretaría - Intervención Liquidación do servizo de axuda a domicilio de novembro de 2019

2019/10175

Arteixo Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/10203

Cambre Aprobación inicial do orzamento de 2020 e cadro de persoal
2019/10295

A Capela Aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio 2020

2019/10192

Aprobación definitiva de modificación de crédito
2019/10194

Ferrol Tesourería-Recadación Calendario do contribuínte para o exercicio 2020

2019/10165

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/243

Cedeira