Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 20/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 20 DE DECEMBRO DE 2019 VIERNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 242

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.69071. Edificación auxiliar. Concello de Oleiros
2019/10127

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66655. Peche de parcela. Concello de Vimianzo
2019/10128

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.68543. Campamento turístico. Concello de Muxía
2019/10129

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 2019/46000. Resolución de concesión definitiva do Programa FO300/2019

2019/10167

Municipal Ares Anuncio información pública. aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da venda ambulante e actividades feriais 2019/10172

Cabana de Bergantiños Aprobación do padrón fiscal do servizo de axuda no fogar do mes de novembro
2019/10166

Cabanas Delegación da Alcaldía
2019/10150

Cedeira
Cerceda Secretaría Anuncio de formalización de contratos
2019/10145

Cerdido Modificación da Ordenanza fiscal da taxa pola recollida de lixo
2019/10136

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/242

Avocación de competencia e ampliación do prazo para a xustificación de subvencións para investimentos e actividades dirixidas a entidades deportivas e culturais no exercicio 2019
2019/10122