Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 18/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 18 DE DECEMBRO DE 2019 MIÉRCOLES, 18 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 240

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1
Expediente de modificación de créditos núm. 5/2019 de aprobación polo Pleno
2019/10152

Municipal Ares Bases xerais para a provisión por promoción interna da praza que se inclúe na oferta pública de emprego do ano 2019, grupo C, subgrupo C1, Administración Especial, subescala de servizos especiais, oficial xefe Policia Local 2019/10030

Boiro Aprobación Bases Sorteo Nadal Concello de Boiro 2019

2019/10033

Cerceda Intervención Aprobación padrón de vados 2019

2019/10047

Coirós Aprobación definitiva de modificación de créditos número 1 ao orzamento de 2019

2019/10133

A Coruña Servizo de Persoal Anuncio nomeamento Bombeiros , C.E. 1/18, funcionarios de carreira
2019/9910

A Coruña Servizo de Persoal Anuncio de nomeamento de técnica media de Recursos Humanos, C.E. 3/17, funcionaria de carreira
2019/10035

Dodro Aprobación inicial da modificación das Ordenanzas fiscais núm. 14 e 15

2019/10044

Ferrol Concellería de Benestar Social Anuncio: Creación do Consello Sectorial de Benestar Social do Concello de Ferrol
2019/9632

Ferrol Recursos Humanos Aprobación inicial do Regulamento de funcionamento da Mesa Xeral de Negociación do persoal do Concello de Ferrol
2019/9976

Exposición ao público do Plan de incendios forestais subscrito en convenio de colaboración con Xunta de Galicia, FEGAMP e SEAGA
por espazo dun mes 2019/10048

Irixoa Orzamento 2020

2019/10068

Laxe Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos da taxa de abastecemento de auga 4.º trimestre 2019

2019/10062

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/240

Fisterra