Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 10/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 10 DE DECEMBRO DE 2019 MARTES, 10 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 234

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66652. Reforma de garaxe. Concello de Arteixo
2019/9799

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66744. Saneamento. Concello de Arteixo
2019/9800

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.68075. Caseta de telecomunicaciones. Concello de Camariñas
2019/9801

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.67479. Peche. Concello de Culleredo
2019/9802

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65378. Muro e portal. Concello de Ponteceso
2019/9803

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66691. Vivenda. Concello de Oleiros
2019/9804

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña 2019/9792

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Depósito dos estatutos da asociación AFdC - Agrupación de Funcionarios de Culleredo
2019/9782

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/234

Pagamento de prezos xustos e xuros de demora dos bens e dereitos afectados polas obras vía de alta capacidade Carballo-Berdoias