Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 26/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 26 DE DECEMBRO DE 2019 JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 245

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Centro DH.W15.61012. Jesús Fandiño Ferro. Concello do Pino
2019/10331

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 20 de decembro de 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Oleiros expediente IN407A 2017/30-1
2019/10289

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo provincial do sector de elaboración e instalación de pedra e mármore da provincia da Coruña 2017-2021
2019/10297

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do calendario laboral do ano 2020 do convenio colectivo do sector de pintura da provincia da Coruña 2017-2021
2019/10308

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego Aprobación definitiva do orzamento para o 2020 da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña FAEPAC

2019/10311

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1
Orzamento xeral para o exercicio 2020 e bases para a súa execución
2019/10322

MUNICIPAL
BERGONDO
Oferta de emprego público extraordinaria 2019 para estabilización de emprego temporal
2019/10296

BOIRO
Anuncio de exposición pública do Regulamento municipal de uso e xestión dos espazos asignados ós grupos políticos na casa do Concello de Boiro 2019/10273

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/245

Secretaría