Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 31/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 31 DE DECEMBRO DE 2019 MARTES, 31 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 248

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais Aprobación inicial do Regulamento de funcionamento do Programa de Teleasistencia Domiciliaria da Deputación da Coruña.

2019/10432

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego RP Nº 2019/46898 de concesión definitiva de subvencións programa DP0032/2019: Convocatoria programa de subvenc. dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña activ. 2019
2019/10466

MUNICIPAL
AMES
Aprobación definitiva modificación da Ordenanza fiscal núm. 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames.

2019/10470

AMES
Aprobación inicial do Plan Económico 2019-2020

2019/10471

ARZÚA
Aprobación definitiva ordenanza fiscal reguladora taxa auga
2019/10476

BERGONDO
Intervención Corrección erros oferta de emprego público extraordinaria 2019 para estabilización de emprego temporal
2019/10459

CABANAS
Aprobación inicial do orzamento para 2020

2019/10483

CAMBRE
Aprobación definitiva da modificación das ordenanzas fiscais núm. 1 e 2

2019/10455

CARBALLO
Aprobación inicial orzamento xeral xercicio 2020

2019/10408

A CORUÑA
Área de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade Mobilidade Modificación de usos de los espacios a efectos del servicio público de ordenación y regulación de aparcamiento ORA

2019/10403

A CORUÑA
Anuncio aprobación definitiva da modificación do anexo de vías públicas da ordenanza fiscal nº 54 reguladora do imposto sobre actividades económicas para o ano 2020
2019/10475

A CORUÑA
Persoal Nomeamento inspector da Policia Local, funcionario en practicas.

2019/10491

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/248

Xestión Tributaria