Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 24/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 24 DE DECEMBRO DE 2019 MARTES, 24 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 244

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico Anuncio de sometemento a información pública da solicitude de consolidación como definitiva dunha plataforma de traballos na zona da obra de toma do Salto de Fervenza II, no concello de Dumbría A Coruña Exped. 7/184/6
2019/10237

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Xestión de Plans. Sección de Plans Provinciais Aprobación da segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal Plan único de concellos POS+Adicional 1/2019 por maior achega provincial 2019/10323

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego RP nº 2019/46496 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENAA/2019: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2019.
2019/10346

MUNICIPAL
ABEGONDO
Anuncio inicial de estatutos de tesorería
2019/10245

ABEGONDO
Anuncio persoal laboral
2019/10358

ARTEIXO
Secretaría Xeral Exposición pública da aprobación do padrón e recibos da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo. Primeiro semestre de 2019
2019/10219

ARTEIXO
Servizos Económicos Ampliación do periodo voluntario 2º semestre 2018 do lixo
2019/10252

BERGONDO
Intervención Aprobación inicial do Orzamento municipal e a plantilla de persoal funcionario e laboral para o exercicio económico de 2020

2019/10247

Anuncio de aprobación inicial de orzamentos 2020

2019/10293

BETANZOS
Aprobacion definitiva do Plan económico-financeiro do Concello de Betanzos 2019/2020. Modificación
2019/10294

A CAPELA
Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal n.º 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles
2019/10230

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/244

BETANZOS