Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 13/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 13 DE DECEMBRO DE 2019 VIERNES, 13 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 237

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polas actuacións de mellora e integración paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés. Remodelación da rúa dos Concheiros. AC/17/012.10.2

2019/9892

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. Fiscaliz. e Control Financ. Sec. Control II
Modificación das bases de prestación de servizos de control financiero aos concellos da provincia
2019/9911

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. n.º 2019/44922 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENIA/2019: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica durante o ano 2019

2019/9955

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. n.º 2019/44923 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos
2019/9956

Municipal Boimorto Aprobación padrón fiscal prezo público da residencia para persoas maiores e centro de día mes decembro 2019

2019/9918

Cariño Piscina novembro 2019

2019/9904

Cariño SAF novembro 2019

2019/9905

Carballo Aprobación dos padróns das taxas de auga, sumidoiros e depuración. 3º trimestre do 2019

2019/9916

Carnota 2019/9923

Ordes Aprobación definitiva da modificación de ordenanzas fiscais reguladoras de tributos municipais. Publicación texto modificación
2019/9917

Ortigueira Secretaría Modificación composición membros da Xunta de Goberno e tenentes de alcalde
2019/9896

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/237

Exposición ao público das listas de contribuíntes das taxas polo servizo de subministración de auga, rede de sumidoiros e depuración de augas residuais, e do canon autonómico da auga. 3.º trimestre 2019