Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 30/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 30 DE DECEMBRO DE 2019 LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 247

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da coruña para a mellora dos servizos e programas en materia de servizos sociais e sociosanitarios, ano 2019
2019/10428

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación Aprobación da aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Ortigueira IVTM, recollida de lixo, entrada de vehículos e aproveitamentos especiais 2019/10429

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 2019 / 46872 Resolución de concesión definitiva do programa de subvencións FO103B/2019

2019/10443

MUNICIPAL
AMES
Aprobación definitiva do suplemento de crédito 4/2019

2019/10420

AMES
Aprobación definitiva do suplemento de crédito 5/2019

2019/10421

AMES
Aprobación definitiva do suplemento de crédito 6/2019

2019/10422

AMES
Anuncio para deixar sen efecto a publicación do 27.12.2019 Aprobación definitiva Ordenanza Fiscal nº21 IBI.

2019/10435

BOIRO
Anuncio aprobación Ofeta de Emprego Público de 2019

2019/10412

A CORUÑA
Xestión Tributaria Aprobacion definitiva ordenanzas para o ano 2020

2019/10413

A CORUÑA
Xestión Tributaria Anuncio de aprobación definitiva de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios
2019/10414

A CORUÑA
Aprobación definitiva dos expedientes M6/2019 e M7/2019, modificativos do orzamento de 2019

2019/10439

CURTIS
Aprobación definitiva expediente de suplemento de crédito
2019/10419

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/247

Oficina Orzamentaria