Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 11/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 11 DE XULLO DE 2019 JUEVES, 11 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 130

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 5 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Fene expediente IN407A 2016/3037-1

2019/5601

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais R.P. 2019/23575. Resolución de concesión definitiva programa FOAXE-P/2019

2019/5632

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 23691/2019.- Resolución definitiva do Programa FO223/2019.

2019/5673

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0026, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o 2019

2019/5680

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0036, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o ano 2019

2019/5681

Municipal Ames Aprobación de liquidacións das taxas por entrada de vehículos a través de beirarrúas e reserva de vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías correspondente ao 2019

2019/5568

Arteixo Secretaría Xeral Presentación final por cesamento no cargo das declaracións de incompatibilidades e actividades económicas e a de bens patrimoniais e de participación en sociedades Corporación 2015-2019

2019/5614

Arteixo Presentación inicial, antes da toma de posesión, das declaracións de incompatibilidades e actividades económicas e a de bens patrimoniais e de participación en sociedades Corporación 2019-2023

2019/5616

Brión Nomeamento de persoal eventual
2019/5592

Brión Exposición padrón fiscal conxunto da taxa de subministro de auga, saneamento, depuración e canon do 2º trimestre de 2019

2019/5619

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/130

Secretaría Xeral