Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 05/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 5 DE XULLO DE 2019 VIERNES, 5 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 126

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pagamento de xuros de demora por expropiacións en Fene para Vía rápida de conexión de Ares a Mugardos coa RIXE clave AC/00/33.1

2019/5409

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pagamento por expropiacións no concello de Santiago de C. para a obra Mellora da seguridade vial na AC-841. Treito: Castiñeiriño-Os Tilos. P.q. 0+000 ao 1+400 AC/06/152.06

2019/5410

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pagamento dos mutuos acordos e xustos prezos de xurado por expropiación no concello de Noia para a obra Conexión CG 1.5 en Sampaio-Portobravo AC/12/031.01

2019/5413

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 1 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Vimianzo expediente IN408A 2018/15-1

2019/5393

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 23001/2019: Convocatoria para a utilización de servizos na residencia de estudantes do IES Calvo Sotelo durante o curso 2019/2020

2019/5523

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 22917/2019: Convocatoria para a solicitude do uso do pavillón polideportivo do IES Calvo Sotelo durante a tempada 2019-2020

2019/5427

Deputación Provincial da Coruña Resolución de nomeamento de vicepresidente
2019/5360

Municipal Arteixo Secretaría Xeral Nomeamento de tenentes de alcalde
2019/5411

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/126

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas