Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 23/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 23 DE XULLO DE 2019 MARTES, 23 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 138

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións de clave N/AC/91.3.2 e AC/00/51.1 o día 17 de setembro de 2019 na Casa Consistorial do Concello de Ames
2019/6053

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións de clave AC/02/045.6 e AC/08/068.06 o día 25 de setembro de 2019 na Casa Consistorial do Concello de Ares
2019/6055

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións para a obra Acondicionamento da conexión das estradas AC-552, AC-551 e DP-0394, con clave AC/11/049.01 na Casa consistorial do concello de Arteixo o día 8 de outubro de 2019

2019/6081

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 2019/24837. Resolución de concesión definitiva do programa de subvencións FO203/2019

2019/6109

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Resolución da Presidencia sobre delegación de atribucións do presidente na Xunta de Goberno
2019/6013

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Resolución da Presidencia sobre nomeamento de membros da Xunta de Goberno
2019/6014

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Resolución da Presidencia sobre delegación de atribucións do presidente en deputados membros da Xunta de Goberno
2019/6015

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Emprazamento PA 141/2019

2019/6030

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Resolución pola que se cesa ao persoal eventual da Deputación Provincial da Coruña
2019/6059

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/138

Deputación Provincial da Coruña