Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 24/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 24 DE XULLO DE 2019 MIÉRCOLES, 24 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 139

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66281 Rehabilitación e ampliación de vivenda
2019/6152

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.63641 Recheo
2019/6166

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66201 Legalización muro de contención
2019/6167

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.60300 Legalización ampliación de canalización
2019/6168

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65941. Edificio de oficinas
2019/6169

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Administración Industrial Resolución do 19 de xullo de 2019 da Xefatura Territorial da Coruña polo que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Ferrol Núm. expte:IN407A 2019/67-1

2019/6133

Administración Local Municipal Nomeamentos para as dedicacións exclusivas e parciais
2019/6170

Cambre Avocación de competencias: Devolución de garantía definitiva. Expediente núm. 2018/C004/000008

2019/6125

Cambre Determinación dos membros da Corporación que desempeñarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva e parcial
2019/6127

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/139

Ames