Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 09/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 9 DE XULLO DE 2019 MARTES, 9 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 128

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.64700. Edificación de parcela
2019/5512

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.64835. Reforzo de firme e ampliación de calzada
2019/5513

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 2 de xullo de 2019, da X.T. da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización admtva. previa de construción e DUP, en concreto, da instalación eléctrica no concello de Narón Expte.: IN407A2019/108-1

2019/5507

Administración Local Municipal Ames Dotación de medios en favor dos grupos políticos da Corporación Municipal 2019-2023

2019/5469

Ames Dedicacións exclusivas e parciais
2019/5471

Ames Periodicidade das Sesións Ordinarias de Pleno
2019/5472

Cee Aprobación definitiva de padróns fiscais
2019/5502

Corcubión Asignación das dedicacións exclusivas parciais aprobadas en sesión plenaria extraordinaria do 2 de xullo
2019/5510

A Coruña Secretaría Xeral 2019/5574

Culleredo Economía, Facenda e Réxime Interior Exposición pública do padrón das taxas pola prestación do servizo de distribución de auga e polo servizo de depuración de augas residuais, así como do canon da auga correspondente ao 2º trimestre do 2019

2019/5535

Laxe Delegación atribucións para celebrar matrimonio civil ao concelleiro deste Concello Diego Soto Pereiro
2019/5478

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/128

Información pública