Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 10/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 10 DE XULLO DE 2019 MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 129

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 5 de xullo do 2019 da X.T.da Coruña pola que se concede a autorización admtv.previa,de construción e DUP en , concreto, da instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo Expte. IN407A2015/201-1. Modificado 2

2019/5553

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo do centro de traballo na Coruña da empresa Sacyr Agua, S.L. para o persoal adscrito aos servizos de limpeza da rede de alcantarillado da Coruña 2018-2020

2019/5571

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais RP 2019/23308. Resolución de concesión definitiva programa FOIE/2019

2019/5589

Municipal Aranga Secretaría - Intervención Aprobación inicial de Proxecto de Urbanización do Sector I2 de solo urbanizable de uso industrial
2019/5565

Arteixo Servizos Económicos Aprobación inicial expedientes modificación de créditos 30/2019

2019/5542

Arzúa Aprobación do padrón da taxa SAF mes de xuño
2019/5555

Boimorto Padrón fiscal servizo punto de atención á infancia xuño 2019

2019/5564

Boimorto Aprobación padrón fiscal prezo público da residencia e centro de día mes xullo 2019

2019/5570

Aprobación pública do padrón do lixo do ano 2019

2019/5645

Camariñas Réxime de dedicacións, retribucións e indemnizacións por asistencias aos órganos colexiados para os membros de Corporación
2019/5541

Carballo Correción de erros das Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para actividades no eido dos servizos sociais no Concello de Carballo durante o ano 2019

2019/5503

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/129

Boqueixón