Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 18/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 18 DE XULLO DE 2019 JUEVES, 18 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 135

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza Academia Galega de Seguridade Pública Servizo de formación en Seguridade Pública Convocatoria de prazas de policía local
2019/5901

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66317. Vivenda unifamiliar
2019/5912

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.A15.53071 Concesión dun caudal de auga a UTE Cosmos Conservación, no concello de Cabana de Bergantiños A Coruña
2019/5916

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Dirección Xeral de Enerxía e Minas Resolución do 4 de xullo de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade cun dereito mineiro, do proxecto do parque eólico Miñón IN408A 2017/07

2019/5597

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes Bases de convocatoria do premio Otero Pedrayo 2019

2019/5764

Municipal Ames Avocación de competencia para a sinatura diaria de Oficinas Xerais do día 15 ao 19 de xullo de 2019 e nova delegación
2019/5873

Arteixo Secretaría Xeral 2019/5884

Arteixo Secretaría Xeral Acordo Pleno 04/07/2019 sobre a modificación do Reglamento Orgánico Municipal
2019/5887

Arteixo Servizos Económicos Aprobación definitiva da modificación de ordenanzas fiscais
2019/5917

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/135

Publicación da resolución ditada pola Alcaldía-presidencia nº 1624/2019 sobre nomeamento de persoal eventual Corporación 20192023